#1027102
Novinka
Hadice 20 m 1/2" Q3
 • Číslo: 1027102
 • Řada: Q3
 • Výrobce: Fiskars
 • 485,00 Kč
 • >10ks ks
#1027104
Novinka
Hadice 20 m 1/2" Q4
 • Číslo: 1027104
 • Řada: Q4
 • Výrobce: Fiskars
 • 662,00 Kč
 • >10ks ks
#1027107
Novinka
Hadice 20 m 1/2" Q5
 • Číslo: 1027107
 • Řada: Q5
 • Výrobce: Fiskars
 • 949,00 Kč
 • >10ks ks
#1027103
Novinka
Hadice 30 m 1/2" Q3
 • Číslo: 1027103
 • Řada: Q3
 • Výrobce: Fiskars
 • 706,00 Kč
 • >10ks ks
#1027105
Novinka
Hadice 30 m 1/2" Q4
 • Číslo: 1027105
 • Řada: Q4
 • Výrobce: Fiskars
 • 949,00 Kč
 • >10ks ks
#1027108
Novinka
Hadice 30 m 1/2" Q5
 • Číslo: 1027108
 • Řada: Q5
 • Výrobce: Fiskars
 • 1 169,00 Kč
 • >10ks ks
#1027106
Novinka
Hadice 50 m 1/2" Q4
 • Číslo: 1027106
 • Řada: Q4
 • Výrobce: Fiskars
 • 1 545,00 Kč
 • >10ks ks
#1027096
Novinka
Hadice 20 m 5/8" Q3
 • Číslo: 1027096
 • Řada: Q3
 • Výrobce: Fiskars
 • 551,00 Kč
 • >10ks ks
#1027097
Novinka
Hadice 25 m 5/8" Q3
 • Číslo: 1027097
 • Řada: Q3
 • Výrobce: Fiskars
 • 662,00 Kč
 • >10ks ks
#1027098
Novinka
Hadice 25m 5/8" Q4
 • Číslo: 1027098
 • Řada: Q4
 • Výrobce: Fiskars
 • 883,00 Kč
 • >10ks ks
#1027099
Novinka
Hadice 50 m 5/8" Q4
 • Číslo: 1027099
 • Řada: Q4
 • Výrobce: Fiskars
 • 1 765,00 Kč
 • >10ks ks
#1027109
Novinka
Hadice 20 m 3/4" Q3
 • Číslo: 1027109
 • Řada: Q3
 • Výrobce: Fiskars
 • 883,00 Kč
 • 6ks ks
#1027110
Novinka
Hadice 20m 3/4" Q4
 • Číslo: 1027110
 • Řada: Q4
 • Výrobce: Fiskars
 • 1 103,00 Kč
 • 5ks ks
#1027100
Novinka
Hadice 25 m 3/4" Q3
 • Číslo: 1027100
 • Řada: Q3
 • Výrobce: Fiskars
 • 993,00 Kč
 • >10ks ks
#1027111
Novinka
Hadice 50 m 3/4" Q4
 • Číslo: 1027111
 • Řada: Q4
 • Výrobce: Fiskars
 • 2 317,00 Kč
 • 9ks ks