Řetězy PowerCut™

Nové řetězy PowerCut™ jsou vylepšenou verzí série 73LGK / 75LGX. Jedná se o vysoce výkonný typ řetězu určený především pro profesionální dřevorubce.

Tyto řetězy 73EXL / 75EXL je novinkou roku 2018 a vylepšenou verzí řetězu 73LGX / 75LGX. Jedná se o vysoce výkonný typ řetězu určený především pro profesionální dřevorubce, kteří používají pily s roztečí řetězu 3/8”, preferují hranatý tvar řezacího zubu a omezovací patku bez náběhu pro přesné a velmi produktivní řezy. Řetěz se vyznačuje vysokou rychlostí řezu díky dlátovitému tvaru zubu.

Vlastnosti řetězů PowerCut™
  • Vylepšený tvar řezacích zubů (v porovnání se sérií řetězu LGX)
  • Ostřejší a odolnější ostří zubů (v porovnání se sérií řetězu LGX)
  • Více-úhlová technologie ostření (nový řetěz nemusíte po vyndání z krabičky přeostřovat)
  • LubriTecTM systém mazání. Méně tření, delší životnost
  • Optimalizovaný naklonění design omezovací patky. Bez nárazníku, nízký zpětný vrh, nízké vibrace
  • Prvky pro jednodušší údržbu: zlatý článek jako indikátor začátku / konce ostření, zdokonalené indikátory na horní ploše řezacího zubu pro přesný úhel ostření a značení maximálního použití - konce životnosti při ostření
  • Na dotek suché mazání z továrny. Méně špíny.
  • Wittnessmark = Řezací zuby jsou vybaveny směrovou značkou na hřbetu zubu usnadňující přesné ostření a ukazující maximální možné ostření.
  • Modré zuby jsou zárukou rychlejšího řezu a zároveň ochranou proti korozi.
  • Vyroben z exklusivní oceli OCS-01 s vyšší odolností.

exl

LubritecTM

LubritecTM je nový systém mazání celého řezného systému. Olej je volně rozváděn do celé délce pilového řetězu a vodící lišty. Dostane se dobře i do míst, kde dochází ke kontaktu řetězu a stěn vodící drážky. Přítomnost maziva ihned při startu pily snižuje tření do doby, než začne plně fungovat mazací systém pily. Prodlužuje životnost řetězu i vodící lišty. Olej se je roznášen tak, aby byl volně přístupný jednotlivým částem řetězu při zpomalení nebo zastavení pily. LubritecTM posiluje spojovací články řetězu a snižuje jejich tendenci se natahovat během řezání. Pilový řetěz si díky tomu udrží stálost a odolnost. Řetěz je stabilní a méně náchylný k poškození a vzniku koroze.

lubritec

Wittnessmark

Je značka umístěná přímo na řezacím zubu, která ukazuje doporučený úhel ostření. Všechny řetězy Oregon jsou opatřeny značkou přímo na řezacím zubu. Tato značka označuje optimální úhel broušení a pomáhá tak docílit vysoké přesnosti při ostření. Zároveň Vám tato značka ukáže hranici, po kterou můžete řetěz ostřit, po dosažení této značky, je nutné řetěz vyměnit za nový.

Witness

Vibe-Ban™

Řetězová pila a vibrace jdou, bohužel, ruku v ruce. Každý, kdo používá řetězovou pilu, je vystaven určité úrovni vibrací. Efekt vibrací je těžké vidět nebo cítit, ale opakované vystavování se vibracím je škodlivé pro Vaše ruce. Riziko pro Vaše zdraví je ještě vyšší, pokud pilu používáte dlouhodobě (necitlivost rukou nebo bolestivá citlivost rukou na chlad nebo teplo).

Díky odstranění malého množství materiálu ze spodní části paty řezacího zubu a spojovacích článků mohou zadní části těchto částí řetězu "plavat" nad vodicí lištou. Když běžný zub přijde do styku se dřevem, je na moment zastaven, protože se zachytí mezi dřevem a vodící lištou. Tím se uvolní obrovské množství energie. Ale u řetězů s prvkem Vibe-Ban™ malý prostor mezi řetězem a vodící lištou umožňuje, aby řetěz působil jako tlumič nárazů a velká část energie se rozptýlila. Oregon začal již pře více než 20 lety používat nejmodernější zařízení k měření vibrací. Oregon Vibe-Ban ™ sníží úroveň vibrací o 25% nebo i více.